VCA VOL


VCA VOL – Goed, Veilig en Vakkundig

De VCA VOL cursus is verplicht voor alle operationeel leidinggevenden bij een aannemer. Met het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft. ZZP’ers behoren ook over het diploma VCA VOL te beschikken.

Doel VCA VOL

Na de cursus VCA VOL weet de cursist hoe hij of zij de werkzaamheden veilig kan (laten) uitvoeren en hoe medewerkers kunnen worden gemotiveerd om veilig en verantwoord te werken volgens de normen van de Arbowet.

Doelgroep VCA VOL

De VCA VOL cursus is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij een aannemer, contractor of opdrachtgever die het VCA-certificaat verplicht stelt. Tevens is de cursus bedoeld voor medewerkers die leiding geven aan operationele medewerkers in de industrie en bouwnijverheid.

Belangrijk om te weten: deze training staat bij CCV geregistreerd en telt mee voor de nascholing Code 95 voor beroepschauffeurs (7 uren).

Inhoud VCA VOL

 • Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving;
 • Ongevallen;
 • Het bevorderen van veilig werken;
 • Veiligheidsregels en de werkvergunning;
 • Risico en Taak Risico Analyse (TRA);
 • Het bedrijfsnoodplan;
 • Geluid, straling, asbest en elektriciteit;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Algemene risico’s en beheersmaatregelen;
 • Ergonomie;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;

Praktische informatie
Duur:
4 dagdelen, waarvan 3 dagdelen training en 1 dagdeel proefexamens en examen VCA VOL.

Kosten:
Per cursist of maatwerk. Neem vrijblijvend contact op via 010-3134000 of mail naar