VCA Basisveiligheid


VCA Basis Cursus – met VCA proefexamen

De cursus VCA Basisveiligheid legt de Arbowet en –regelgeving uit. Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 100 werknemers om door ongevallen op het werk. En lopen ruim 1.000 mensen blijvend letsel op. Vallen van hoogte, werken in besloten ruimten, werken met machines, elektriciteit en brand zijn belangrijke oorzaken. Verder krijgen veel werknemers te maken met gezondheidsschade. Door gevaarlijke stoffen, lawaai of lichaamsbelasting. Deze cursus leert u de beheersmaatregelen tegen deze risico’s. Met het diploma VCA Basisveiligheid toont u aan dat u beschikt over voldoende basiskennis van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu).

Een aanzienlijk percentage van de deelnemers zakt voor het examen VCA Basisveiligheid. Door een optimale planning, uitgekiende didactiek, een goed doordacht lesplan en vakdocenten hebben wij bij T.T.C. een hoog slagingspercentage onder de deelnemers aan het VCA basisexamen. Ook voor wat minder gemakkelijk lerende mensen.

Een belangrijk doel van de cursus VCA basis is dat de deelnemer slaagt voor het examen. Na de cursus VCA Basisveiligheid is de cursist bewust van de (verborgen) risico’s tijdens het werken op een bouwplaats of een terrein met potentieel gevaarlijke situaties. Ook weet de cursist hoe hij/zij in gevaarlijke situaties zo veilig mogelijk dient te handelen.

De VCA Basisveiligheid cursus is bestemd voor alle operationele medewerkers van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid.

Inhoud cursus
– Veiligheids- en gezondheidswetgeving
– Veiligheidsleer
– Besloten ruimten en werkvergunningen
– Gevaarlijke stoffen
– Brand en explosie
– Arbeidsmiddelen
– Hijsen en heffen
– Elektriciteit
– Werken op hoogte
– Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktische informatie
Duur:
3 dagdelen, waarvan 2 dagdelen training en 1 dagdeel proefexamens en examen.

Kosten:
Per cursist of maatwerk. Neem vrijblijvend contact op via 010-3134000 of mail naar