Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)


Een juiste aanpak bestaat niet, een risico inventarisatie moet de basis vormen om te komen tot een cultuurverandering met als doel een betere beheersing van risico’s.

Een situationele benadering, maatwerk en in vrijheid aansluiten bij de ambities van de organisatie is ons motto bij het uitvoeren van de RI&E (inclusief Plan van Aanpak).

DualCare® werkt met een landelijk netwerk veiligheidsdeskundigen en ondersteunt u bij het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie. Wij verzorgen een rapportage met bijbehorend plan van aanpak. De RI&E en het plan van aanpak worden uitgevoerd door gecertificeerde veiligheidskundige. Het voordeel hiervan is dat de RI&E tevens wordt getoetst en in korte tijd voldoet aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbo wetgeving.

DualCare® zorgt voor:

Uitvoeren RI&E of de uitvoering binnen uw organisatie begeleiden inclusief Plan van Aanpak
Adviseren over het gebruik van ( branche) RI&E instrumenten
Toetsen van de RI&E
Uitvoeren van verdiepende RI&E’s betreffende arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen, geluidsmetingen etc.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 010- 313 4000 of mail naar