Preventiemedewerker


Preventiemedewerker

Elke werkgever met meer dan 25 medewerkers is verplicht ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. In een bedrijf of organisatie met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf deze taak op zich nemen.

Doelgroep
De cursus Preventiemedewerker is bestemd voor alle medewerkers die deze functie gaan invullen. Bij kleinere bedrijven (<15 medewerkers) kan deze functie worden uitgevoerd door de eigenaar. Ook voor deze eigenaren is deze cursus erg zinvol.

Doel
De preventiemedewerker is iemand die de werkgever helpt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de organisatie, waarbij het accent ligt op het voorkomen dat mensen uitvallen door ongevallen of ziekte. Het doel van deze cursus is deze nieuwe functionaris voldoende overzicht, inzicht en kennis aan te reiken om deze verantwoordelijkheid efficiënt en doeltreffend te kunnen vervullen.

Inhoud van de training
Aan de hand van praktijkvoorbeelden, filmmateriaal e.d. wordt door onze docenten verdieping gegeven aan de lesstof. In de cursus is ruimte voor bedrijfsspecifieke vragen. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • Functie van de preventiemedewerker
  • Wet- en regelgeving
  • Aansprakelijkheid
  • Arbomanagement
  • Werkplekken
  • Verzuimbeleid
  • Sociale vaardigheden


Toets, examen en/of certificering

De training wordt afgesloten met een toets. De deelnemers die deze met goed gevolg afleggen ontvangen een certificaat.

Trainingsduur
De standaard cursus duurt 8 à 9 uren, in één dag of te verdelen over meerdere sessies. De training wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Extra informatie
Maatwerk is mogelijk. Op maat kunnen wij voor bedrijven de cursus preventiemedewerker uitbreiden met extra modules of extra verdieping in de bestaande module.

Aantal deelnemers
Bij trainingen met een open inschrijving hanteren wij een cluster met andere bedrijven. Deze training kan ook binnen uw bedrijf worden georganiseerd (voor minimaal 5 mensen van uw onderneming).

Cursuslocatie
DualCare® beschikt over eigen opleidingslocatie aan de Gouvernestraat 56D te Rotterdam . Uw medewerkers kunnen ook op hun eigen locatie worden getraind.

Kosten
Bel tel: 010-3134000 of mail naar voor informatie over mogelijke kortingen en maatwerk offertes