Educatieve opleidingen voor scholen


Zowel voor basis als middelbare scholen bieden wij educatieve lessen, op het gebied van de Eerste Hulp.

In samenspraak kan een eigen lespakket worden samengesteld waaruit een diversiteit van onderwerpen kan worden gekozen.

Onze mogelijkheden bestaan uit bijvoorbeeld EHBO lessen voor de groepen 7 en 8 voor de basisscholen.
Reanimatie les , Voorlichting Drank en Drugs ongevallen groep 8 basisschool.

Eerste hulp bij Drank en Drugs ongevallen bij de middelbare scholen of Horeca opleidingen.

Voor meer informatie kunt u bellen met 010- 313 4000 of mail naar ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier