Cursus Stop de bloeding – red een leven


Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan de gevolgen van verwonding.
Bij 40% komt dit door verbloeding (NTVG 2017).
Bij de recente terroristische incidenten in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen vijf minuten door ernstig bloedverlies.
Politie, brandweer of omstanders zijn sneller bij de slachtoffers dan de professionele medische hulpverlening.
Snelle eerste hulp ter plaatse door omstanders en niet-medische hulpverleners kan de overlevingskansen van slachtoffers met ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen.
Ook bij ongevallen in de privésfeer, bedrijven en bij geweldsdelicten treedt regelmatig onnodig veel bloedverlies op.
Hoe meer omstanders en niet-medische hulpverleners weten hoe ze ernstig bloedverlies moeten behandelen, des te beter af zijn slachtoffers.

Na het positief afsluiten van deze cursus, kunt u volgens de richtlijn ‘Stop de bloeding – red een leven’ een ernstige bloeding stelpen.

U ontvangt een bewijs van deelname.

Voor meer informatie of aanmelding 010- 313 4000 of mail naar