Cursus Kleine Blusmiddelen


NIBHV cursus Kleine Blusmiddelen

Tijdens de 3,5 uur durende basistraining Kleine Blusmiddelen leert u onder meer:

  • Arbo en verantwoordelijkheden
  • Verbranding en blussen
  • Brandklasse en aanduiding volgens NEN-norm

FAQ / Wat houdt een brandklasse in?
NEN-EN 2 verdeelt de verschillende typen branden in vijf brandklassen A, B, C, D en F afhankelijk van het type brandbare stof.
Brandklasse Brandbare stof
A   Branden van vaste stoffen van doorgaans organische oorsprong welke in het algemeen onder gloedvorming verbranden
B   Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen
C   Branden van gassen
D   Branden van metalen
F    Branden van door oververhitting tot zelfontbranding gekomen olie of vet in frituurapparaten

  • Brandoorzaken en preventiemaatregelen
  • Alarmering en ontruiming
  • Blustoestellen gebruiken

DualCare® verzorgd ook de keuringen van de brandblussers en brandslanghaspels.  Ook kunt u bij ons terecht voor aanschaf van brandblussers en aanverwante artikelen. (bijvoorbeeld Pictogrammen )