Cursus jeugd Eerste Hulp A


De cursus Jeugd Eerste Hulp A is bijzonder geschikt voor groep 7 en 8.
De kinderen leren wat ze moeten doen bij wonden of botbreuken, als iemand flauwvalt of niet meer ademt.
Ook wordt aandacht besteed aan hoe ongevallen voorkómen kunnen worden. De cursus is heel praktisch van aard; vooral het aanleren van verbanden zorgt altijd voor veel plezier in de groep.
Een cursus Jeugd Eerste Hulp A duurt ongeveer 20 uur.
De cursus wordt afgesloten met een examen en de leerlingen krijgen een echt diploma.
Dit diploma is 2 jaar geldig. Na 2 jaar kunnen de leerlingen een herhalingscursus volgen.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u bellen met 010-3134000 of mail naar