Controle en onderhoud EHBO/BHV materialen

EHBO-materialen en BHV-materialen moeten periodiek gecontroleerd en onderhouden worden.

Na gebruik moet de inhoud van een verbanddoos weer op peil worden gebracht. Vaak gebeurt dit niet meteen en wordt het later vergeten. Om te voorkomen dat de hulpverleners misgrijpen als er echt iets gebeurt, zorgt DualCare® desgewenst voor periodieke controle en onderhoud van uw veiligheidsmiddelen.

U kunt DualCare® eenmalig inschakelen voor controle van uw EHBO-middelen en BHV-middelen maar u kunt er ook voor kiezen een onderhoudscontract af te sluiten, waarbij we (half) jaarlijks of tweejaarlijks uw veiligheidsmaterialen onderhouden.

Wilt u hierover meer informatie ontvangen? Een afspraak inplannen? Of bent u nieuwsgierig naar onze wisselkoffers dan wel andere mogelijkheden? Neem dan contact op via 010-3134000 of mail naar

error: Content is protected !!