BHV herhaling


Met deze eendaagse Herhalingscursus BHV blijft uw kennis up-to-date en kunt u adequaat reageren in noodsituaties. 
Het regelmatig trainen van de vaardigheden is noodzakelijk om aan de eisen van de Arbo-wet te voldoen.
De cursus Herhaling BHV is net als de basiscursus BHV een praktische cursus en dus zeker niet saai!
Elk jaar staat een ander thema centraal waardoor de training steeds boeiend blijft.
Door het jaarlijks wisselende thema, ligt de nadruk elke jaar op andere vaardigheden. Zo blijven onze cursisten geboeid en vaardigheden blijven goed getraind.

De cursus is bestemd voor mensen die in hun bedrijf als BHV-er zijn aangesteld. Hopelijk is het niet nodig de geleerde BHV-kennis in praktijk te brengen. De BHV-vaardigheden moeten echter ten alle tijden geoefend worden. Dat kan tijdens de cursus Herhaling BHV. Door deelname aan deze cursus blijven niet alleen uw vaardigheden getraind, ook de geldigheid van uw NIBHV certificaat wordt met een jaar verlengd. Heeft u nog geen BHV certificaat? Dan kunt u de basiscursus BHV volgen.

Er is geen theorie-examen aan het einde van de dag zoals bij de BHV cursus. De docent beoordeelt uw praktijkverrichtingen gedurende de dag. Zijn alle gedane verrichtingen voldoende dan ontvangt u het NIBHV of NIKTA Herhalingscertificaat en de legitimatie pas. Beide hebben een geldigheidsduur van één jaar.