BHV cursus Kind en Omgeving


De BHV-cursus Module Kind en Omgeving is gericht op medewerkers van de volgende doelgroepen:

  • Medewerkers kinderdagverblijf
  • Medewerkers BSO
  • Medewerkers dagopvang kinderen
  • Leerkrachten basisschool
  • Meewerkers consultatiebureau en Centrum van Jeugd en Gezin
  • Vrijwilligers en medewerkers van kinderrijke locaties

Tijdens de twee dagen durende basistraining BHV Kind en Omgeving leert u de volgende vaardigheden toe te passen in de praktijk, specifiek afgestemd op de risico’s en letsels in een kinderrijke omgeving: