Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)


Bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie dienen te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI). Tijdens de cursus BBMI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie centraal, zoals in de Wet is vastgelegd (NEN 2654-1 & 2).

Taakomschrijving BBMI
Een BBMI fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Een tijdige signalering biedt de mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen, bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid.

De cursus
De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de bediening en het technische beheer van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De cursus bestaat uit een lesdag van 09.00 tot 17.00 uur en een lesdag van 09.00 uur tot 13.00 uur en wordt verzorgd door ervaren docenten. Tussen beide lesdagen zit een periode van 2 weken. In deze tijd dient u een aantal opdrachten uit te werken in uw eigen organisatie.

Inhoud
Tijdens de cursus BBMI wisselen theorie- en praktijkonderdelen elkaar af en komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Brandmeldinstallatie, techniek en activiteiten
  • De taken van de beheerder
  • Voorschriften, normen, eisen, opbouw, werking, componenten en documenten van brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens de NEN-no 654-1 en 2654-2.
  • Het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek
  • Instructie van derden

Cursusgeld en examen
Het cursusgeld voor de cursus BBMI bedraagt € 298,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, exclusief examengeld en dagarrangament. Tijdens de eerste dag maakt u gebruik van het dagarrangement à € 34,50 en tijdens de tweede dag à € 17,50. Het examen van Beheerder brandmeldinstallatie bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuzevragen en een projectopdracht. Het examengeld bedraagt € 35,-. Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangt u het NIBHV Diploma Beheerder Brandmeldinstallatie.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.