AED Training


Basis AED reanimatietraining

De AED- reanimatie training wordt afgesloten met een competentietoets conform de richtlijnen van de NRR, onder toezicht van een gecertificeerd instructeur. De geslaagde deelnemer ontvangt het landelijk erkende diploma van de Nederlandse Reanimatie Raad. Dit diploma is twee jaar geldig.

Kosten op aanvraag beschikbaar, deze zijn in de meeste gevallen te declareren bij uw ziektekostenverzekering

Hoe herken ik een hartstilstand?

 • Een slachtoffer van een hartstilstand is bewusteloos.
 • Hij reageert niet wanneer je hem aanspreekt of voorzichtig zijn schouders schudt.
 • Het slachtoffer ademt niet of niet normaal. Soms hoor je een raspend geluid. De ademhaling is te controleren door het hoofd van het slachtoffer naar achteren te bewegen en een kin lift uit te voeren: voel, luister en kijk maximaal 10 seconden of er ademhaling is.

Hoe alarmeer je de hulpdiensten?

Als je bij een incident of ongeluk betrokken raakt, is het noodzakelijk dat de hulpdiensten zo snel mogelijk worden ingeschakeld. Elke seconde telt! Dit laat je bij voorkeur door iemand anders doen, bijvoorbeeld door een omstander. Zelf blijf je bij het slachtoffer. Ben je helemaal alleen? Roep dan eerst om hulp! Als er niemand in de buurt is, verleen dan zelf Eerste Hulp.

Wanneer moet je alarmeren?
 1. Om te weten welke hulp nodig is, is het belangrijk om te weten wat de letsels zijn. Voor een schaafwond schakel je uiteraard geen hulpdiensten in.
 2. Zijn hulpdiensten nodig, bel dan onmiddellijk 112. 112 is een Europees noodnummer. Vanuit de centrale wordt alle verdere hulp georganiseerd zoals politie en brandweer.
 3. In een aantal gevallen moet je onmiddellijk alarmeren. Als er veel slachtoffers zijn, als het slachtoffer niet veilig kan worden benaderd en als de gevaren te groot zijn om de alarmering uit te stellen tot na de benadering van het slachtoffer (bijvoorbeeld bij een lekkende tank of een ongeval op de snelweg).
Hoe kun je alarmeren?
 1. Vaste telefoontoestellen. Het nummer 112 is gratis. In openbare telefoontoestellen heb je geen geldstukken of telefoonkaart nodig. Wanneer je belt, krijg je geen beltoon. Wacht dus tot je contact krijgt met de centrale.
 2. GSM. Let erop dat je gsm een goede plaatsbepaling geeft. Als je 112 belt, word je met de dichtstbijzijnde hulpcentrale verbonden.
Wat zeg je?
 1. Wat er is gebeurd en wat de gevaren zijn. Geef een juiste beschrijving van het ongeval, kort en bondig. Probeer de telefonist niet te overtuigen dat het dringend is. Elke oproep is dringend. Vermeld alle gegevens die nodig zijn om de juiste hulpdiensten te sturen: slachtoffer dat moet worden bevrijd, brand- of ontploffingsgevaar, gaslek, vermoedelijk aantal slachtoffers, toestand van de slachtoffers etc.
 2. Waar het gebeurd is. Gemeente, wijk, straat, huisnummer, eventueel verdieping, grote herkenningspunten in de omgeving (groot warenhuis, benzinestation of monument).
 3. Wie de slachtoffers zijn en in welke situatie ze zich bevinden. Hoeveel slachtoffers? Gaat het om kinderen, volwassenen of bejaarden? Eventueel andere gegevens als deze belangrijk zijn. Denk maar aan een zwangere vrouw of een hartpatiënt. Vermeld zeker de vitale functies. Bij een bewusteloos slachtoffer en bij een ademhaling- of hartstilstand wordt een speciaal team uitgestuurd met de vereiste apparatuur.
 Uitvoeren van een hartmassage
 • Start direct met 30 borstcompressies
 • Zet uw handen midden op de borstkas.
 • Duw het borstbeen 5 à 6 cm in.
 • Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per minuut).
 • Duw niet met de vingers op de ribben, om te voorkomen dat er ribben breken

Uitvoeren beademing

 • Beadem 2 keer
 • Doe de kinlift
 • Kantel het hoofd naar achteren.
 • Knijp de neus dicht.
 • Pas mond-op-mondbeademing toe.
 • Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas).
 • Laat het slachtoffer uitademen.
 • Beadem in totaal 2 keer.

Ga door met reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen. Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten. Onderbreek de reanimatie altijd zo kort mogelijk

Bediening AED – Als de AED er is

 • Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk.
 • Ontbloot de borstkas.
 • Zet de AED aan.
 • Doe altijd wat de AED zegt.
 • Bevestig de elektroden.

Volg de opdrachten van de AED op, totdat de ambulancezorgverleners zeggen dat u mag stoppen.

Hoe te handelen bij verslikking – verstikking

Wat stel je vast bij verslikking?

Lichte verslikking
 • Het slachtoffer kan antwoorden op de vraag “heb je je verslikt?”
 • Het slachtoffer kan nog spreken, hoesten en ademen
Ernstige verslikking
 • Het slachtoffer is bij kennis, maar kan niet antwoorden
 • Het slachtoffer kan niet spreken, ademen of hoesten
 • Soms is er een piepende ademhaling hoorbaar of doet het slachtoffer tevergeefs pogingen om te hoesten
Wat doe je bij verslikking?
Lichte verslikking
 • Moedig het slachtoffer aan om te blijven hoesten, doe verder niets
Ernstige verslikking
 • Roep om hulp of laat hulp halen terwijl je blijft letten op het slachtoffer. Hulp is misschien nodig als 1-1-2 gebeld moet worden
 • Sla maximaal vijf keer tussen de schouderbladen. Kijk na elke klap of het probleem opgelost is
 • Helpt slaan op de rug niet, voer dan maximaal vijf buikstoten uit
 • Is het probleem hiermee nog niet opgelost, geef dan afwisselend vijf slagen tussen de schouderbladen en vijf buikstoten (Handgreep van Heimlich)
 • Direct 1-1-2 (laten) bellen als het slachtoffer het bewustzijn verliest
 • Start met reanimeren als het slachtoffer bewusteloos is en niet meer normaal ademt
 • Ga na deze handelingen met kinderen altijd naar de (huis)arts

Uitvoeren van een stabiele zijligging

Verwijder zo nodig de bril van het slachtoffer. Kniel naast het slachtoffer en zorg ervoor dat beide benen gestrekt zijn

Stappenplan:

 1. Pak de arm van het slachtoffer van het slachtoffer die het dichtst bij je ligt en leg deze in een rechte hoek ten opzichte van zijn lichaam, bij voorkeur met de handpalm naar boven
 2. Breng de arm die het verst van je verwijderd is over de borst en houd de handrug tegen de wang aan de zijde van het slachtoffer
 3. Pak met je andere hand het been dat het verst van je verwijderd is, net boven de knie en trek het op terwijl de voet op de grond blijft rusten
 4. Draai het slachtoffer naar je toe door zijn gebogen knie naar je toe te bewegen, terwijl je de hand van het slachtoffer tegen de wang houdt
 5. Draai zover door dat de gebogen elleboog de grond raakt: Dit is de stabiele zijligging. Forceer niet, omdat deze beweging bij sommige slachtoffers niet lukt
 6. Leg het gebogen been zo dat zowel de heup als de knie een rechte hoek vormen
 7. Kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg open te houden
 8. Leg zo nodig de hand beter onder de wang om te zorgen dat de luchtweg vrij blijft
 9. Bel of laat 112 bellen
 10. Controleer tenminste elke minuut de ademhaling door te kijken, luisteren en te voelen

Let op:

Een (duidelijk) bewusteloze zwangere vrouw wordt bij voorkeur op haar linker zijde gedraaid, om de bloedcirculatie naar de placenta zo optimaal mogelijk te houden.