Ademlucht


Wanneer u werkzaamheden bent in een omgevingen waarin schadelijke omgevingsfactoren aanwezig kunnen zijn zoals, toxische stoffen of een verlaagd zuurstof percentage, dan is het veelal noodzakelijk dat u gebruik maakt van perslucht/ademlucht.

De Ademlucht Basisopleiding is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming met een adem-automaat.

In deze opleiding leert de deelnemer welke adembeschermingsmiddelen er zijn, hoe de deelnemer deze dient te gebruiken en hoe deze dagelijks (na gebruik) moeten worden onderhouden.

Inhoud: Het is zeer belangrijk om goed en veilig te kunnen omgaan met ademlucht. Hiervoor gelden algemene gedragsregels, welke aan het begin van de opleiding worden behandeld.

Voor deze opleiding wordt er gebruik gemaakt van drie soorten ademlucht toestellen, namelijk:

• luchtzuiveringstoestel;

• chemisch zuurstof toestel meerurenaansluiting;

• persluchttoestel.

Per type wordt het volgende behandeld:  • Ademhalingstechniek; • Doel, werking en gebruik ervan; • Gebruiksklaar maken en controle; • Onderhoud; • Praktische oefeningen.

Materialen: De deelnemers dienen zelf hun complete ademluchtuitrusting (beschermende kleding en ademluchtapparatuur) mee te nemen.

Indien de deelnemers hier niet over beschikken kan DualCare dit aanvullend voor u verzorgen.

Aanvullende toelatingseisen: De deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn en geen (fysieke) beperkingen te hebben.

Duur 1 dag.

Zelfstudie Geen zelfstudie noodzakelijk.

Doelgroep Mensen naast de basis BHV aanvullend geschoold willen worden.

Voorkennis Voorafgaand aan deze opleiding dient de deelnemer een medische keuring te hebben ondergaan. Van deze keuring dient u een medische verklaring te overleggen, alvorens u kan starten. Naast deze medische keuring dient u in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat.

Na afronding Na afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat.